Google+
 • facebook
 • google
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • mail

Elveredning – Motorisert båt

Elveredning – Motorisert båt SFR-B

Kurset er beregnet for personer som kan tenkes å måtte betjene motoriserte båter i rennende vann.

Båtkjøring i rennende vann

Båtkjøring i rennende vann

Dette kan være svært aktuelt for brannvesen, rødekors og militæret i flom områder eller i større elver.
Deltagere må ha fullført Operatør kurset eller tilsvarende.
Kurset tar for seg:
 • Hydraulik og faremomenter ved flom / strøm
 • Farlige elementer
 • Manøvrering i strøm
 • Entring av båt
 • Snu kantret båt
 • Frigjøre fastkilt båt
 • Behandling av forulykkede
 • Søkstekniker
 • Båttyper og utstyr
Kurset går over en dag og er 30/70 teori/praksis.

NVE på sikkerhetskurs

NVE på sikkerhetskurs

Elveredning er regnet som noe av det farligste en redningsmann kan utføre. Derfor er det veldig viktig at kun godkjente instruktører brukes ved opplæring. Vår hovedinstruktør er utdannet gjennom det internasjonale IRIA og holdes hele tiden oppdatert på faget. I tillegg har han over 32 års erfaring fra vannrdning. Å finne egnede kurssteder i lokale elver er krevende. Elven må være utfordrende, men samtidig trygg, uten skjulte farer. Kun instruktører med lang erfaring på å lese elven kan garantere dere en sikker trening. Vi finner et egnet øvelsested i deres nærmiljø som gir muligheten for sikker trening.
Vår sertifisering tilfredstiller deres HMS