Google+
 • facebook
 • google
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • mail

Elveredning Operatør – SFR-O

Elveredning Operatør – SFR-O

Kurset er beregnet på redningspersonell som kan tenkes å måtte gjøre en innsatts på et skadested ved flom eller i elver. Kurset varer i 15 timer, 1/3 teori og 2/3 prakiske øvelser i elv.

Kurset kan arrangeres i deres nærmiljø.

Live bait

Live bait.

Kurs innhold:
 • Hydraulik og vannrelatert terminologi
 • Dynamisk risikovurdering, flomforståelse og ledelse ved vannredning
 • Selvredningsøvelser
 • Redning med faste objekter(brannslange, etc.)
 • Kastelineredning
 • Pendelredning
 • Redningsbåt/flåte
 • Redningsmann i tau

Kurset gir kursbevis etter IRIA sin internasjonale standard.

For å delta på Operatør kurs må man ha fullført Elveredning – sikkerhet eller tilsvarende.

 

Elveredning er regnet som noe av det farligste en redningsmann kan utføre. Derfor er det veldig viktig at kun godkjente instruktører brukes ved opplæring. Vår hovedinstruktør er utdannet gjennom det internasjonale IRIA og holdes hele tiden

Gøy på elveredningskurs

Gøy på elveredningskurs

oppdatert på faget. I tillegg har han over 32 års erfaring fra vannredning. Å finne egnede kurssteder i lokale elver er krevende. Elven må være utfordrende, men samtidig trygg, uten skjulte farer. Kun instruktører med lang erfaring på å lese elven kan garantere dere en sikker trening. Vi finner et egnet øvelsested i deres nærmiljø som gir muligheten for sikker trening.

Vår sertifisering tilfredstiller deres HMS