Google+
 • facebook
 • google
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • mail

Elveredning – Sikkerhet (SFR-S)

Elveredning  Sikkerhet –  SFR-S

Kurset er beregnet for dere som har arbeid langs elvebredden eller ved demninger, samt redningspersonell, oppsynsmenn, fiskere og andre som trenger å lære om elvenes mange farer.

Sikkerhet i elv

Sikkerhet i elv

 • Sikkerhet ved elvekanten
 • Faremomenter ved ulykker i elv/flom
 • Hydraulikk og faremomenter ved elv/flom
 • Sikkerhetsutstyr
 • Svømming i rennende vann
 • Kasteline redning
 • Enkle redningsteknikker fra land
 • Selvredning og kameratredning
Kurset går over 1 dag og er 40/60 teori/praksis.
Fulført kurs gir sertifisering etter IRIA  standaren.
vannredning

vannredning

.
Elveredning er regnet som noe av det farligste en redningsmann kan utføre. Derfor er det veldig viktig at kun godkjenteinstruktører brukes ved opplæring. Vår hovedinstruktør er utdannet gjennom det internasjonale IRIA og holdes hele tiden oppdatert på faget. I tillegg har han over 32 års erfaring fravannrdning. Å finne egnede kurssteder i lokale elver er krevende. Elven må være utfordrende, men samtidig trygg, uten skjulte farer. Kun instruktører med lang erfaring på å lese elven kan garantere dere en sikker trening. Vi finner et egnet øvelsested i deres nærmiljø som gir muligheten for sikker trening.
Vår sertifisering tilfredstiller deres HMS