Google+
  • facebook
  • google
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • mail

Is sikkerhet/redning

Isredning

Is sikkerhet

 

Is sikkerhet

Målgruppe: Personer som ferdes på is; oppsynsmenn, isfiskere, m.m.

Kurset går over fem timer med fokus på forebygging av ulykker, iskunnskap, sikkerhetsutstyr, nedkjøling, egenredning, kammerat redning og førstehjelp

Kurset er på ca 6 timer, hvor det er 40/60 teori og praksis. Arrangeres når det er is.

 

Is redning

Is redning

Målgruppe: Brannvesen, Røde Kors og andre redningspersonell

Kurset tar for seg is redning, is kunnskap, isens farer, påkledning, selvberging, kameratberging, sikkerhetsutstyr, redningsutstyr og førstehjelp ved drukning og nedkjøling.

Kurset er på 7 timer, hvor det er 50/50 teori og praksis. Arrangeres når det er is.