Google+
 • facebook
 • google
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • mail

FAGDAGER

Fagdag 2013 – Flom og stor elv.

BILDER FRA FAGDAGEN 2013 HER

12 November blir årets fagdag i vannredning arrangert i Glomma ved Sarpsborg. Årets tema er redning i stor elv og motoriserte redningsbåter. Vi arrangerer en øvelse hvor forskjellige redningsteknikker og redningsbåter blir brukt. IUA vil også være tema da Rescuerunneren er et meget godt hjelpemiddel for å dra oljevern lenser. Mot slutten av dagen vil det bli demonstrert legging av lenser i vann/elv.

Etter øveslen vil det være mulig å prøve de forskjellige redningsbåtene. De som ønsker å prøve disse redningsbåtene må ta med  verneutstyr som tørrdrakt, vest og hjelm. Vi har kun noen få sett til utlån. For å kjøre/styre i strykene kreves elveredningskurs fra Hode Over Vann eller Rescue 3. Uten slike kurs kan man være passasjer eller prøve de på rolig vann.

Båter vi vil bruke:

Rescuerunner

Rescuerunner

Hode Over Vann

Arancia

Oceanid RDC

Oceanid RDC

Program:

 • Kl 10:00 Oppmøte på Sarpsborgbrannstasjon – Mikael Lundsgate 3 – Parkering på Offentlig p-plass vis a vis brannstasjonen.
 • Kl 10.10 Teori innsattser  og HMS i flom/stor elv ved Lars Fossum
 • Kl 10:45 Gjennomgang av øvelse og sikkerhet under øvelsen
 • Kl 11.15 Lunsj – Enkel servering av mat og drikke
 • Kl 11:45 Avreise til elva
 • Kl 12:00 Skifting og utlevering av flytevester til de som må låne.
 • Kl 12:30 Redningsøvelse
 • Kl 14:00 Prøving av båter
 • Kl 15:30 Demo av lenselegging med Rescuerunner
 • Kl 16:00 Avslutning

På grunn av begrenset plass er det kun mulig med to deltagere fra hver organisajson/firma. Pris kr 250,- pr person. Påmelding med faktura adresse til post@hodeovervann.no – Begrenset plasser.

Fagdag 2009

Fagdag 2009


Fagdag 2010

Fagdag 2010


Hode Over Vann

Rescuerunner