Google+
  • facebook
  • google
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • mail

Brannmenn mot kreft

Vi støtter brannmenn mot kreft – Hjelp oss å hjelpe!

Hjelp oss å hjelpe –
Legg til et silikonarmbånd ved din neste bestilling!

Armbåndet er gravert «BRANNMENN MOT KREFT» med rød skrift, sammen med en rød slange som er i Brannmenn mot kreft sin logo.

Armbåndet kommer i en størrelse.
Pris pr. armbånd er kr 100,- som går til Brannmenn mot kreft.

Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer en befolkningen ellers.

De eksponeres for kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken. Risikoen kan ikke elimineres men reduseres.

Brannmenn mot kreft har som formål å jobbe frem risikoreduserende og forebyggende tiltak i forhold til kreftsykdommer og andre sykdommer brannfolk er risikoutsatt for å utvikle. De arbeider videre med at de som blir rammet av de aktuelle sykdommene blir ivaretatt på en riktig måte.

Hjelp oss å støtte Brannmenn mot kreft – bli medlem ved å gå til Brannmenn mot kreft