Google+
  • facebook
  • google
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • mail

Tjenester

Beredskapsplaner og rutiner for innsatts

Vi er behjelpelig med utarbeidelse av beredskapsanalyse, beredskapsplaner og rutiner for innsatts. Vi har lang erfaring fra beredskap, produksjon av objekt planer og sikring av innsatser.

En riktig beredskaps analyse og gode rutiner for innsats er viktig, samt riktig utstyr til riktig jobb og miljø.

Utlegging av oljelenser

Risiko Analyse

Vi bruker IRIA sin Risk Management Matrix ™ ved utarbeidelse av risiko analyse. Arbeidsplass, arbeidsoperasjoner, arrangement, offentlige områder, havner og elver er noen av det vi bistå med å lage en risikoanalyse av.  Flom risiko, sikre operasjoner, verneutstyr, flomvern, ROS analyse er tjenester vi kan bistå med.

Sikring/Søk

Sikring og søk

Vi kan bistå med sikring av deres arbeidsplass eller arrangement. Vi har kvalifiserte redningsmenn, redningsdykker, vannreddere og adkomsteknikkere som kan gi dere en sikker dag. Med mye spesiallutstyr som redningsbåter for mange forhold, redningsgevær, m.m. kan vi hjelpe dere med en sikker jobb. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en unik kompetanse på sikkerhet i vann og høyde. Vi har kompetanse personer med lang erfaring fra sikring, søk og redning.

Forberedelse søk

Øvelser

Vi kan hjelpe dere med å tilrettelegge deres neste vannredningsøvelse uten at det behøver å være noen stor økonomisk belastning. Øvelser blir best når utenforstående arrangerer øvelsen. Da får alle ledd trent realistisk på muligens nye og uventede senarioer.  Etter trafikkulykker, er drukning den nest høyeste dødsårsaken i landet, dobbelt så stor som antall døde i brann. Her er det stor muligheter for livredning med godt trente redningsmenn med riktig utstyr.

Øvelse vannredning

Øvelse vannredning